BẢNG GIÁ SỈ – BỘ SẠC – CÓC – CÁP SẠC – SẠC DỰ PHÒNG

HÌNH ẢNHTÊN SẢN PHẨMGIÁBẢO HÀNH
CÁP SẠC IPHONE 4TEST
CÁP SAMSUNG4TEST
CÁP SẠC IPHONE 5/66TEST
CÁP SẠC NGẮN 30 CM VTZ S4- MICRO2512T
CÁP SẠC NGẮN 30 CM VTZ S4-IP2812T
CÁP SẠC DÀI (100CM)VTZ S3-MICRO3212T
CÁP SẠC DÀI (100CM) VTZ S3-IP3512T
CÓC SẠC NHANH VTZ 2A5012T
CÓC SẠC IPHONE VTZ-A12012T
CÓC SÁC DÂY LIỀN OPPO 2.1A18TEST
CÓC SẠC OTO BYZ-1A25TEST
CÁP SẠC DÙ NGẮN-SAMSUNG11TEST
CÁP SẠC DÙ IPHONE NGẮN12TEST
CÁP MÓC KHOÁ 3 ĐẤU SS-IP-TUY C13TEST
CÁP DÙ DÀI MICRO-1.8M16TEST
CÁP DÙ DÀI IPHONE-1.8M18TEST
CÁP DÙ DÀI MICRO 3M20TEST
CÁP DÙ DÀI IPHONE 3M22TEST
CÁP SẠC VTZ-S5/IPHONE5012T
CÁP SẠC VTZ-S5/ SAMSUNG4812T
CÁP SẠC VTZ-S5/ TYPE C5012T
CÁP SẠC VTZ-S1 -SAMSUNG7TEST
CÁP SẠC VTZ-S2-IPHONE1512T
Cáp Sạc VTZ S6 Micro2612T
Cáp Sạc VTZ S6 TYPE-C2812T
Cáp Sạc VTZ S6 IPhone2812T
CÁP SAC SAMSUNG 1.5M11TEST
CÁP SẠC NGẮN CHO SẠC DỰ PHÒNG4TEST
CÁP SẠC PISEN SAMSUNG123T
CÁP SẠC PISEN IPHONE173T
CÁP SẠC LIGHTNING 6S223T
CÁP SẠC IPHONE 7 LIGHTING253T
CÁP FOXCONN123T
CÁP SAMSUNG BYZ 6413T
CÁP SAMSUNG BYZ TYPE C -TC11
CÁP SAMSUNG BYZ BL651
CÁP IPHONE BYZ 672
CÁP SẠC SAMSUNG BYZ 671
CÁP THƠM SAMSUNG BYZ BL6683T
CÁP SAMSUNG BYZ BL683m3T
CÁP IPHONE BYZ BL683i 3T
CÁP BYZ 2 ĐẦU SAMSUNG - IPHONE3T
CÁP SAMSUNG GM LINGTNING253T
CÁP SAMSUNG zin TYPE C3T
CÁP LINGHTNING IPHONE 7253T
CÁP BYZ METAL HỘP SẮT IPHONE3T
CÁP BYZ MATAL HỘP SẮT SAMSUNG3T
CÁP SẠCTEST
CÁP SẠC REMAX WK026 MICRO3T
CÁP SẠC REMAX WK026 IPHONE3T
CÁP SẠC BYZ 3 ĐẦU BYZ -675503T
CÓC SẠC NHANH WK U33T
CÓC SẠC 6 CỔNG LAMYOO-C19 6 CỔNG1253T
CÓC SẠC WK -C19 4 CỔNG1603T
CÓC IPHONE 1ATEST
CÓC IPHONE A8TEST
CÓC IPHONE A1218TEST
CÓC FOXCONN A21223T
CÓC A21 CHÂN TRÒN203T
CÓC IPAD 12W ZIN363T
CÓC SAMSUNG 6S20TEST
CÓC SẠC NHANH SAMSUNG 6S303T
SẠC NHANH SAMSUNG453T
CÓC SẠC IPHONE LOẠI DÀI30
SẠC NOKIA CHUÔI NHỎ10TEST
SẠC NOKIA CHUÔI LỚN10TEST
CÓC SẠC PINZY 2 CHÂN USBTEST
BỘ SẠC SAMSUNG A8S433T
CÓC IPHONE HONESTDA383T
BỘ SẠC IPHONE HONESTDA653T