Sản phẩm hãng 90PAI

PHỤ KIỆN ONMAX
157 HOÀNG DIỆU 2 – LINH TRUNG – THỦ ĐỨC
ZALO: 0989 431 689
CHUYÊN PHÂN PHỐI – ỐP LƯNG, BAO DA-PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI-VI TÍNH

NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU

BẢNG BÁO GIÁ

SẢN PHẨM HÃNG 90PAI

HÌNH ẢNHTÊN SẢN PHẨMGIÁBẢO HÀNH
Bộ Sạc i5 TB18 90PAI12T
Bộ Sạc i5 TB14 90PAI12T
Bộ Sạc i5 TB02 90PAI12T
Bộ Sạc Micro TB17 90PAI12T
Bộ Sạc Oppo TB12 90PAI12T
Bộ Sạc Micro TB09 90PAI12T
Bộ Sạc Micro PB-01 90PAI12T
Bộ Sạc Micro PB-02 90PAI12T
Bộ Sạc Micro PB-03 90PAI12T
Bộ Sạc Micro PB-05 90PAI12T
Bộ Sạc Micro PB-06 90PAI12T
Bộ Sạc PB-07 Europe 90PAI12T
Bộ sạc TB01 90PAI12T
Bộ Sạc TYPE-C TB15 90PAI12T
Bộ Sạc TYPE-C TB11 90PAI12T
Cáp PS-28 IPhone 90PAI12T
Cáp PS-29 TYPE-C 90PAI12T
Cáp PS-30 Micro 90PAI12T
Cáp PS-31 IPhone 90PAI12T
Cáp PS-32 TYPE-C 90PAI12T
Cáp PS-33 IPhone 90PAI12T
Cáp PS-34 IPhone 90PAI12T
Cáp PS-35 TYPE-C 90PAI12T
Cáp PS-39 Micro 90PAI12T
Cáp PS-40 IPhone 90PAI12T
Cáp PS-41 TYPE-C 90PAI12T
Cáp PS-42 Micro 90PAI12T
Cáp PS-43 IPhone 90PAI12T
Cáp PS-44 TYPE-C 90PAI12T
Cáp PS-45 Micro 90PAI12T
Cáp PS-46 IPhone 90PAI12T
Cáp PS-47 TYPE-C 90PAI12T
Cáp PS-01 Micro 90PAI12T
Cáp PS-14 3 in 1 90PAI12T
Cáp PS-15 Micro 90PAI

12T
Cáp PS-16 IPhone 90PAI12T
Cáp PS-17 TYPE-C 90PAI12T
Cáp PS-18 Micro 90PAI12T
Cáp PS-19 IPhone 90PAI12T
Cáp PS-20 TYPE-C 90PAI12T
Cáp PS-21 Micro 90PAI12T
Cáp PS-22 IPhone 90PAI12T
Cáp PS-23 TYPE-C 90PAI12T
Cáp PS-24 Micro 90PAI12T
Cáp PS-25 Iphone 90PAI12T
Cáp Sạc 3 in 1 DL23 90PAI 12T
Cáp Sạc i5 X33 90PAI12T
Cáp Sạc i5 DL11 2M 90PAI12T
Cáp Sạc i5 DL08 90PAI12T
Cáp Sạc i5 X26 90PAI12T
Cáp Sạc i5 X17 90PAI12T
Cáp Sạc i5 X23 90PAI12T
Cáp Sạc i5 X31 90PAI12T
Cáp Sạc Micro DL10 2M 90PAI12T
Cáp Sạc Micro DL07 1,2M 90PAI12T
Cáp Sạc Micro X25 90PAI12T
Cáp Sạc Micro X16 90PAI12T
Cáp Sạc Micro X29 90PAI12T
Cáp Sạc Micro X30 90PAI12T
Cáp Sạc Micro X22 90PAI12T
Cáp Sạc Nhanh Oppo X19 90PAI12T
Cáp Sạc Nhanh TYPE-C X21 90PAI12T
Cáp Sạc TYPE-C DL09 90PAI12T
Cáp Sạc TYPE-C DL12 2M 90PAI
12T
Cáp Sạc TYPE-C X34 90PAI12T
Cáp Sạc TYPE-C X24 90PAI12T
Cáp Sạc TYPE-C X27 90PAI12T
Cáp Sạc TYPE-C X18 90PAI12T
Cóc Ô tô PZ-09 90PAI12T
Cóc Ô tô PZ-11 90PAI12T
Cóc Ô tô PZ-01 90PAI12T
Cóc Ô tô PZ-08 90PAI12T
Cóc PT-04 2USB 90PAI12T
Cóc PT-12 2A 90PAI12T
Cóc PT-11 QC 5.0 90PAI12T
Cóc PT-10 UK dual wall 90PAI12T
Cóc PT-09 90PAI12T
Cóc PT-08 QC 3.0 fast 90PAI12T
Cóc PT-06 2.1A 90PAI12T
Cóc PT-03 2USB 90PAI12T
Cóc PT-04 2USB 2.1A 90PAI12T
Cóc Sạc 3C-02 90PAI12T
Cóc Sạc AC06 90PAI12T
Cóc Sạc AC09 90PAI12T
Cóc Sạc AC12 90PAI12T
Cóc Sạc AC11 90PAI12T
Cóc Sạc AC1012T
Cóc Sạc ô tô PZ-07 90PAI12T
Cóc Sạc ô tô PZ-10 90PAI12T
Cóc Sạc Ô tô TC03 90PAI12T
Cóc Sạc Ô tô TC02 90PAI12T
Cóc Sạc Ô tô TC07 90PAI12T
Kẹp Điện Thoại PJ-05 90PAI12T
Kẹp Điện Thoại PJ-03 90PAI12T
Loa A12 90PAI12T
Loa K9 90PAI12T
Loa K25 90PAI12T
Loa K95 90PAI12T
Sạc Dự Phòng MPS-200 20.000mAh 90PAI12T
Sạc Dự Phòng PY-900 12.000mAh 90PAI

12T
Sạc Dự Phòng PY-3000 polymer batteries dual USB 10000mAh12T
Sạc Dự Phòng PY-2000 polymer batteries dual USB 12000mAh12T
Sạc Không Dây WX02 90PAI12T
Sạc Không Dây WX03 90PAI12T
Sạc Không Dây WX01 90PAI12T
Tai Nghe Bluetooth PL-01 90PAI12T
Tai Nghe Bluetooth PL-03 90PAI12T
Tai Nghe Bluetooth PL-07 90PAI 12T
Tai Nghe Bluetooth PL-08 90PAI12T
Tai Nghe Bluetooth PL-11 90PAI12T
Tai Nghe EJ01 90PAI12T
Tai Nghe EJ03 90PAI 12T
Tai Nghe EJ04 90PAI12T
Tai Nghe EJ10 90PAI12T
Tai Nghe EJ11 90PAI12T
Tai Nghe IPhone PL-12 90PAI12T
Tai Nghe LY06 90PAI12T
Tai Nghe LY07 90PAI12T
Tai Nghe LY08 90PAI12T
Tai Nghe PE03 90PAI12T
Tai Nghe PE04 90PAI12T
Tai Nghe PE05 90PAI12T
Tai Nghe PE06 90PAI12T
Tai Nghe PE07 90PAI12T
Tai Nghe PE08 90PAI12T
Tai Nghe PE09 90PAI12T
Tai Nghe PE11 90PAI12T
Tai Nghe PE12 90PAI
12T